JURY’S

2018 - Libris Literatuur Prijs - Laureaat: Rob Van Essen

2016 - Letterenprijs Provincie West-Vlaanderen - Laureaat: Roderik Six

2011 - Jan Hanloprijs voor essay - Laureaat: Joke Hermsen

2009 - Keizer Karelprijs Provincie Oost-Vlaanderen - Laureaat: Frederik Devreese 

2007 - Debuutprijs Boek.be - Laureaat: Ruth Lasters

2006 - Prijs van de Vlaamse Gemeenschap, theaterliteratuur - Laureaat: Jan Lauwers

Keizer Karelprijs Provincie Oost-Vlaanderen - Laureaat: Guy Cassiers

2005 - Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor algemene culturele verdienste - Laureaat: Hugo Claus

Cees Buddingh prijs Poetry International

Debuutprijs Boek.be - Laureaat: Jan Van Loy

2004 - Poëzieprijs Provincie Brabant - Laureaat: Geert Van Istendael

Debuutprijs Boek.be - Laureaat:  Annelies Verbeke

2003 - Keizer Karelprijs Provincie Oost-Vlaanderen - Laureaat: Anne-Teresa De Keersmaeker

Carrièreprijs letteren Vlaamse Gemeenschap - Laureaat: Paul De Wispelaere

1989 – 1990 - Interuniversitaire Literaire Prijs  BELEID 

2016 - Secretaris visitatiecommissie voor tussentijdse evaluatie van P.A.R.T.S.

2014 – 2015 - Adviseur boek & letteren minister van Cultuur Sven Gatz 

2007 – 2014 - Bestuurder Europees HALMA network of literary centres.

2012 – 2015 - Lid departementsraad van het RITCS

2011 - Lid visitatiecommissie voor tussentijdse evaluatie van de werking van de Nederlandse Taalunie 

2010 - Ondervoorzitter werkgroep duurzaam cultuurbeleid in het kader van het cultuurforum 

2008 – 2013 - Lid commissie literaire manifestaties van het Nederlands letterenfonds  

2007 – 2010 - Lid Platform Literatuur en Lezen van de Taalunie

2004 – 2008 - Ondervoorzitter Raad voor Cultuur 

Sinds 2004 - Lid Algemene Vergadering van het Kaaitheater

1999 – 2001 - Lid beoordelingscommissie poëzie, essay, theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren

1995 – 1996 - Parlementaire medewerker Kathy Lindekens, secretaris van het Vlaams Parlement